English

关于召开2022届春季校园招聘工作安排部署会议的通知

发布时间:2022-03-02 来源:江西中煤 点击:4560

集团公司现已全面开启2022届春季校园招聘工作。考虑到部分二级单位(分子公司)存在对招聘工作不了解、不熟悉的情况,为确保招聘工作顺利进行,现决定召开招聘工作部署和解答会,具体通知如下:

    一、时间:2022年3月3日上午9:00

    二、地点:集团公司11楼多媒体会议室

    三、参会人员:各二级单位(分子公司)人事专员

    四、会议内容:

       1.介绍春季校园招聘工作的主要内容

       2.对招聘工作情况进行部署和存在的问题解答

 

    请准时参加、无故不得缺席。

 

 

 

                                           江西中煤建设集团有限公司

                        人力资源部

                         2022年3月2日